Privacy Policy

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Privacybeleid
Privacybeleid
De Flashscore.nl website en de mobiele toepassingen (hierna 'App') respecteert de privacy van alle partijen die de App bekijken en anderszins gebruik maken van de App, hierna te noemen de 'Bezoekers', en is vastbesloten om hun privacy te beschermen. De App verzamelt en gebruikt 'Persoonsgegevens' (hieronder gedefinieerd) met betrekking tot de Bezoekers om hen te voorzien van de informatie en diensten van de App en enkel voor een doel dat hieronder uitdrukkelijk is benoemd. Dit privacybeleid voldoet aan de internationale verdragen en EU-wetgeving, inclusief de General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), zoals omgezet in het Maltese recht in de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de wetten van Malta), de regels voor verwerking van Persoonsgegevens (Sector Elektronische Communicatie) (Wettelijke Kennisgeving 16 van 2003 inclusief de latere wijzigingen), met inachtneming van Aanbeveling 2/2001 van Artikel 29 Data Protection Working Party, op 17 mei 2001 aangenomen, inzake bepaalde minimumeisen voor het verzamelen van persoonsgegevens online en implementeert ook eventuele andere van toepassing zijnde regels en praktijken.
De Verwerkingsverantwoordelijke van data verzameld en gebruikt van Bezoekers van de App is Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praag, Tsjechië en is verantwoordelijk voor deze App.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan benaderd worden via gdpr@livesport.eu.
De Aanbieder kan benaderd worden via gdpr@livesportmedia.eu.
Doel van dit Beleid
Het doel van dit Statement is om:
uit te leggen welk soort persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke van je verzamelt en gebruikt;
uit te leggen op welke basis persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke;
uit te leggen hoe de Verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat;
uit te leggen aan welke regels de Verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens; en
jou te informeren over de rechten met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens op een gepaste en rechtsgeldige manier, in lijn met de van toepassing zijnde wetgeving en de General Data Protection Regulation EU 2016/679 (de “GDPR”) die van kracht is per 25 mei 2018.
Verzameling van Persoonsgegevens
Behalve waar specifiek benoemd in dit Privacybeleid, verzamelt de App geen persoonsgegevens wanneer Bezoekers de App gewoon bekijken. Echter, de App vereist dat Bezoekers sommige persoonsgegevens aanleveren bij het gebruik van aanvullende of geavanceerde functionaliteiten die de App biedt na registratie van een account. In dit geval zal de App Bezoekers vragen om hun toestemming voorafgaand aan het verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens. Bij registratie of op andere momenten kan de App Bezoekers vragen om voor een login hun e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Bezoekers zijn niet verplicht om hun persoonsgegevens te verstrekken of om de verzameling daarvan toe te staan door de Site. Echter, de App kan niet alle functionaliteiten aanbieden aan de Bezoekers wanneer geen toestemming gegeven is om vereiste persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Hoewel Bezoekers kunnen hebben ingestemd met het verzamelen van persoonsgegevens door de Site, behouden zij het recht voor om deze toestemming in te trekken om enige reden. Dit kan door contact op te nemen met gdpr@livesport.eu. In geval van het terugtrekken van de toestemming, kan de App niet langer alle functionaliteiten bieden aan deze Bezoeker.
Jouw Rechten als Datasubject
Recht van Inzage
Bezoekers hebben het recht de Verwerkingsverantwoordelijke (hieronder gedefinieerd) te vragen welke Persoonsgegevens zijn verzameld en/of gebruikt. Een verzoek hierom kan worden ingediend middels een schriftelijk verzoek aan de Verwerkingsverantwoordelijke (hierna gedefinieerd).
De App doet alle mogelijke inspanningen om de verzameling van Persoonsgegevens up-to-date te houden. Bezoekers worden aangemoedigd eventuele wijzigingen in hun Persoonsgegevens door te geven aan de App.
Correctie, Blokkering of Verwijdering van Data
Bezoekers die vermoeden dat hun aanwezige Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunnen de Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk verzoeken deze data te corrigeren. Bezoekers hebben tevens het recht de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken hun Persoonsgegevens te blokkeren of verwijderen als deze onrechtmatig zijn verwerkt.
Recht op bezwaar
Je kunt ons op ieder moment verzoeken te stoppen met het verwerken van Persoonsgegevens voor marketing-doeleinden, bijv. het ontvangen van informatie over aankomende evenementen, nieuwsbrieven en publicaties, middels een e-mail aan gdpr@livesport.eu. Na verwerking worden data niet langer voor die doeleinden verwerkt.
Recht op het intrekken van toestemming
Je hebt het recht om op ieder moment de toestemming op dit beleid, en alle verwerkingsactiviteiten daarin beschreven, in te trekken middels een e-mail aan
gdpr@livesport.eu. Dit verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking van toestemming. Het intrekken van toestemming betekent dat wij direct onze diensten moeten staken.
Recht op rectificatie
Je hebt het recht op rectificatie van verwerkte Persoonsgegevens die onjuistheden bevatten, het bijwerken van data die niet meer actueel is en het recht op het completeren van incomplete Persoonsgegevens inclusief voorzien van commentaar.
Recht op verwijdering
Je hebt het recht om ons jouw Persoonsgegevens te laten verwijderen als jouw data niet langer nodig is omdat:
je de toestemming hebt ingetrokken voor ons om jouw Persoonsgegevens te verwerken;
jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt hoeven te worden; of
jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
Recht op Beperking van de Verwerking
Je hebt het recht om onze verwerkingsactiviteiten te beperken als:
je twijfelt aan de correctheid van de Persoonsgegevens, gedurende een periode waarin wij de correctheid van die Persoonsgegevens verifiëren;
onze verwerking onrechtmatig was, maar je je niet beroept op verwijdering van jouw Persoonsgegevens maar op de beperking ervan;
we niet langer jouw Persoonsgegevens hoeven te verwerken voor de benoemde doeleinden, maar je ze nog niet verwijderd wilt hebben omdat je ze bijvoorbeeld nodig hebt voor een juridische zaak; of
je bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking en we in afwachting zijn van de verificatie hoe onze juridische gronden zich afwegen tegen die van jou.
Recht op Dataportabiliteit
Vanaf 25 mei 2018 heb je het recht om jouw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde en door-een-machine-leesbaar formaat te ontvangen om over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de GDPR).
Doeleinden voor de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens
De door de App verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Maltese Wet) en afgeleide wetgeving en vastgesteld onder en uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:
Communiceren met de Bezoekers;
Het verzenden van een nieuw wachtwoord voor een account van de Bezoeker;
Het aanbieden van geavanceerde diensten om de App tot op enige hoogte te configureren;
Het verbeteren van de aangeboden inhoud van de App;
Het aan Bezoekers aanbieden van gepersonaliseerde App-inhoud en/of -ontwerp.
Juridische basis van verwerking
Wij zullen alleen Persoonsgegevens verwerken waarvoor je ons toestemming hebt gegeven of voor zover nodig is om onze diensten te kunnen aanbieden en/of voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid.
We kunnen ook Persoonsgegevens verwerken op andere juridische gronden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook het uitoefenen van een verdediging in een juridische zaak of het opvolgen van een opdracht van een rechtszaal, tribunaal of autoriteit.
Marketing
Je zult marketing-communicatie van ons ontvangen als je aangegeven hebt die te willen ontvangen door gegevens achter te laten in de App en ons toestemming hebt gegeven (opt-in).
Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet delen met een derde partij voor marketing-doeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derde partijen
De Aanbieder verkoopt, verhandelt, verhuurt of maakt op geen andere wijze Persoonsgegevens van Bezoekers openbaar aan derde partijen zonder hun voorafgaande toestemming. Echter zullen Persoonsgegevens mogelijk wel worden doorgegeven bij een eventuele verkoop van de App.
Het bovenstaande geldt niet als de App wettelijk wordt verplicht om de Persoonsgegevens van Bezoekers te openbaren aan derde partijen.
Het bovenstaande gaat ook niet op wanneer het openbaren van Persoonsgegevens absoluut noodzakelijk is in het kader van een of meer van de Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. In dit geval zal de App de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken Bezoekers vragen. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om statistieken over bezoekers, verkoop, verkeer, en andere statistische informatie met betrekking tot de App aan derden te verstrekken, echter zonder het persoonlijk identificeren van een unieke Bezoeker.
Logbestanden
Voor beter beheer van de App en om algemene demografische informatie van de Bezoekers voor globaal gebruik te verzamelen, registreert de App automatisch het IP-adres van alle Bezoekers en de pagina’s die worden bekeken door elke Bezoeker.
Cookie Disclaimer
Een "cookie" is informatie die is opgeslagen op de computer van een Bezoeker door een webserver en gebruikt wordt om hun webservice aan te passen op een bepaalde manier. De App maakt gebruik van cookies om informatie over gedrag van Bezoekers die later nodig kunnen zijn op te slaan. Bezoekers kunnen ervoor kiezen cookies niet te gebruiken in hun browser-instellingen. Wij gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om social media-functionaliteiten te bieden en om ons bezoekersverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met social media, advertentie- en analytics-partners. Zie details.
Dit beleid moet worden geraadpleegd samen met ons Cookiebeleid en iedere andere Privacy-melding die we doen op momenten dat we Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van welke Persoonsgegeven we verwerken en waarom. Stel privacy in
Overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen
De Verwerkingsverantwoordelijke draagt geen Persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte en, als het dat moet doen, zal het eerst verifiëren dat de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens juist worden beveiligd.
Veiligheid
De App en de Verwerkingsverantwoordelijke hebben verschillende maatregelen getroffen, zowel technisch als organisatorisch, om verzamelde Persoonsgegevens, die zijn verzameld en gebruikt middels beveiligde communicatie tussen het apparaat van de Bezoeker en de servers van de Aanbieder (“HTTPS”), te helpen beschermen tegen vernietiging, verlies, misbruik en wijziging. Aanvullend zijn alle wachtwoorden opgeslagen met gebruik van de BCrypt-standaard. Ondanks deze inspanningen, kan de Aanbieder niet garanderen dat een eerder genoemde gebeurtenis niet zal plaatsvinden.
De periode waarin Persoonsgegevens worden bewaard
De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In geval van een inactief gebruikersaccount gedurende een (1) jaar, zullen alle verzamelde Persoonsgegevens worden verwijderd.
Websites/apps van derde partijen
Websites/apps van derde partijen vallen niet onder dit Privacybeleid. De App bevat links naar andere websites voor het gemak van de Bezoeker. De App is niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites/apps en de maatregelen die zij treffen om uw privacy te beschermen. Andere websites/apps die worden bezocht door de Bezoekers van deze App gaan mogelijk anders met privacy om.
Aanvaarding van het Privacybeleid
Toestemming van de Bezoeker voor het verzamelen en gebruiken van zijn/haar Persoonsgegevens door de App en de Verwerkingsverantwoordelijke vallen onder het hierboven uiteengezette Privacybeleid. Bezoekers worden geadviseerd om het Privacybeleid op regelmatige basis door te lezen, zodat zij vertrouwd kunnen raken met de clausules en met mogelijke wijzigingen die door de tijd heen worden gemaakt door de App.
Aanbieder
De Aanbieder is Livesport Media Ltd, een organisatie geregistreerd onder de Maltese wet op 22 november 2011 met registratienummer C 54555, met een geregistreerd adres in het CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Om contact op te nemen, stuur een e-mail naar info@livesportmedia.eu.
Versie en Datum van GV
Dit beleid is versie 2 en is het laatst bijgewerkt op 25-05-2018 (FS.COM-ToU-20180525-2).
Advertentie
Advertentie
Advertentie